4 Kasım 2012 Pazar

M.Akif Ersoy Şiirleri - UYANIN

UYANIN

Baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakk-ı hayâtın senin ey müslüman!
Kurlar o bîçâreyi Allah İçin,
Artık ölüm uykularından uyan!

Bunca zamandır uyudun, kanmadın;
Çekmediğin kalmadı, uslanmadın.
Çiğnediler yurdunu baştan başa,
Senyine bir kerre kımıldanmadın!

Ninni değil dinlediğin velvele...
Kükreyerek akmada müstakbele,
Bir ebedî sel ki zamandır adı;
Haydi katıl sen de o coşkun sele.

Karşı durulmaz, cereyan sîne-çâk...
Varsa duranlar olur elbet helak.
Dalgaların anlamadan seyrini,
Göz göre girdaba nedir inhimak?

Dehşet-i maziyi gelir yâdına;
Kimse yetişmez yarın imdadına.
Merhametin yok diyelim nefsine;
Merhamet etmez misin evlâdına ?


"Ben onu dünyaya getirdim..." diye,
Kalkışacaksın demek öldürmeye!
Sevk ediyormuş meğer insanları,
Hakk-ı übüvvetde bu caniliğe!

Doğru mudurye's ile olmak lebâh?
Yok mu gelip gayrete bir intibah ?
Beklediğin suhh-i kıyamet midir?
Gün batıyor, sen arıyorsun sabah!

Gözlen maziye bakan milletin,
Ömrü temadisi olur nekbetin.
Karşına müstakbeli dikmiş Huda,
Görmeye, lâkin dahayok niyyetin!

Ey koca Şark ey ebedî meskenet!
Sen de kımıldanmaya bir niyyet et.
Korkuyorum, Garb'm elinden yarın,
Kalmayacak çekmediğin melanet.

Hakk-ı hayâtın daha çiğnenmeden,
Kan dökerek almalısın tnerd isen.
Çünkü bugün ortada hak sahibi,
Bir kişidir: "Hakkımı vermem!" diyen.

M.Akif Ersoy

0 yorum:

Yorum Gönder