2 Kasım 2012 Cuma

Günah ve Arınma

Günah fıtratta bir deformasyon ise, tevbe ve nedâmet, yeniden fıtrata dönüştür. Gönülde pas bırakan günah, bünyeye musallat olmuş bir virüs gibidir; er-geç kendini hissettirir.
Ölümü düşünmeme, kalbin paslı olmasından ileri gelir; ölüm endişesi de, yakînin azlığından...
Suizan, ya akıl hastalığı veya kalb kiridir. Bundan kurtulmanın çaresi de, insanın kendi günahlarına uyanmasıdır.
İhmalden dolayı içine düştüğümüz çukurlardan, ancak ihmallerimizi telâfi etmekle çıkabiliriz.
Meskenin kristalden ise, başkasının kümesine bile taş atma!
Başkalarının ayıplarıyla meşgul olan, hayat boyu hep ayıp yapar...
"Ne attan düşmedik yiğit, ne de sürçmedik at yoktur." derler. Önemli olan, düştükten sonra doğrulup kendine gelebilmektir.
Yarın yaparım düşüncesi, iradesizliğin bir diğer ifadesidir.
En büyük günahlar, şehvet meşcereliğinde boy atar gelişir... Şehvete hakimiyet, en büyük hakimiyettir.
Günaha karşı umursamazlık, en büyük günahtır.
Ağaç kurumamışsa, baharı duyar...
Allah'ın kahretmediğini görüp şımarma; mühlet verdiğini düşün, ürper!
Gerçek mü'min, her an Allah (celle celâluhu) ile merbûtiyeti olandır. Günahlar, bu irtibatı kesen zararlı şerarelerdir.

 Fethullah Gülen  Perşembe, 18 Mayıs 2006
Sızıntı, Mart 1993, Cilt 15, Sayı 170 

0 yorum:

Yorum Gönder